RegnskapsfirmaetRegnskapsfirmaetRegnskapsfirmaet
+47 93 84 90 95
hei@regnskapsfirmaet.no
Storgata 32, 0184 Oslo
RegnskapsfirmaetRegnskapsfirmaetRegnskapsfirmaet

Personvernerklæring

Dette dokumentet er en personvernerklæring for Regnskapsfirmaet AS, oppdatert 29. september 2023. Erklæringen gjelder når du er i kontakt med selskapet, ønsker å etablere et kundeforhold eller når selskapet gjennomfører ulike aktiviteter som markedsføring, rådgivning og attestasjonsoppdrag hvor de behandler personopplysninger.

Innhenting av personopplysninger skjer i følgende situasjoner:

 1. Gjennomføring av kundekontroll i samsvar med hvitvaskingsloven.
 2. Utførelse av rådgivnings- og attestasjonsoppdrag etter avtale med deg.
 3. Markedsaktiviteter rettet mot identifiserte personer.
 4. Daglig drift av regnskapsvirksomheten, inkludert kjøp, salg, administrasjon av ansatte og søknader til stillinger.

Typer personopplysninger som behandles:

Personopplysningene som samles inn omfatter vanligvis navn, adresse, mobil- eller telefonnummer og e-postadresse. For egne ansatte samles også lønnsinformasjon som personnummer, kontonummer og fraværsinformasjon.

Dine rettigheter:

Du har flere rettigheter knyttet til behandlingen av dine personopplysninger:

 1. Du kan kreve innsyn i de personopplysningene som behandles om deg.
 2. Du kan be om en kopi av dine personopplysninger.
 3. Du har rett til å korrigere feilaktige personopplysninger.
 4. I visse tilfeller kan du be om sletting av personopplysningene.
 5. Du kan be om begrensning i behandlingen av dine personopplysninger.
 6. Hvis personopplysningene behandles på grunnlag av samtykke eller kontrakt, kan du be om å få dem overført til deg eller til en annen behandlingsansvarlig.
 7. Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysninger som er basert på selskapets legitime interesser.

Kontaktinformasjon for å utøve rettighetene:

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til hei@rekskansfirmaet.no eller ta kontakt på telefon +47 93 84 90 95.

Informasjon om nettsidebruk:

På nettsiden bruker selskapet informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om dette i deres cookie-policy.

Behandling av personopplysninger knyttet til bruk av kundeportalen:

Når du logger deg inn i kundeportalen, registreres følgende opplysninger: brukernavn, kryptert passord og tilgjengelige tjenester for den aktuelle påloggingen. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 b), da behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i.

Behandling av personopplysninger i ulike kontekster:

 • Kundekontroll: Selskapet utfører kundekontroll i henhold til hvitvaskingsloven før etablering av kundeforhold. Dette inkluderer registrering av nødvendige opplysninger som fullt navn, fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer eller annen entydig identitetskode, fast adresse og legitimasjonsreferanser.
 • Rådgivnings- og attestasjonsoppdrag: Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med slike oppdrag skjer for å oppfylle avtalen med deg.
 • Markedsføring: Personopplysninger som registreres for markedsføring inkluderer fullt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kundegruppeklassifisering og samtykke til markedsføringsmateriell.
 • Ansatte og jobbsøkere: Personopplysninger behandles for å oppfylle kontrakten med ansatte og for å vurdere søknader fra jobbsøkere.
 • E-post: E-postkommunikasjon med selskapet skjer med TLS-kryptering for sikkerhet. Det anbefales å unngå å sende sensitive opplysninger via e-post.
 • Besøk i lokaler: Ved besøk i selskapets lokaler registreres navn, firmanavn og besøksinformasjon for å oppfylle krav til konfidensialitet rundt kundeopplysninger.

Utlevering til tredjepart:

Personopplysninger utleveres kun til tredjepart etter avtale med deg eller når det er hensiktsmessig å benytte eksterne systemleverandører. Selskapet har databehandleravtaler med relevante tredjeparter for å sikre forsvarlig behandling av opplysningene i samsvar med personvernlovgivningen.

Informasjonssikkerhet:

Selskapet har implementert organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre personopplysningenes konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Dette inkluderer sikkerhetslogger og kryptert kommunikasjon i visse tilfeller, som e-post og overføring av opplysninger til kundeportalen. Formålet med tiltakene er å beskytte personopplysningene og sikre at de er tilgjengelige kun for autoriserte brukere.