RegnskapsfirmaetRegnskapsfirmaetRegnskapsfirmaet
+47 93 84 90 95
hei@regnskapsfirmaet.no
Storgata 32, 0184 Oslo
RegnskapsfirmaetRegnskapsfirmaetRegnskapsfirmaet
Hvem må levere arsregnskap? Her er reglene

Alle bedrifter med regnskapsforpliktelser må levere årsregnskap, inkludert alle selskaper og noen få enkeltpersonsforetak. Denne artikkelen forklarer reglene for når årsregnskap skal leveres, og viser deg den beste og enkleste måten å gjøre det på.


Årsregnskap for bedrifter med regnskapsforpliktelser

Størrelsen og organisasjonsformen avgjør om et selskap har regnskapsforpliktelser og dermed må levere årsregnskap. I tillegg har selskaper under tilsyn av Finanstilsynet, samt regnskapsførere, revisorer og eiendomsmeglere, alltid regnskapsforpliktelser.

De mest relevante bedriftene med regnskapsforpliktelser er:

 • Selskaper
 • Filialer av utenlandske selskaper som driver virksomhet i Norge
 • Boligselskaper og boligbyggelag
 • Stiftelser
 • Selskaper under tilsyn

Både enkeltpersonsforetak og selskaper blir underlagt regnskapsforpliktelser hvis omfanget av virksomheten blir betydelig.

Enkeltpersonsforetak har regnskapsforpliktelser hvis:

 • Verdien av selskapets eiendeler overstiger 20 millioner kroner eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte i selskapet er mer enn 20 årsverk

Hvis ett av disse kriteriene oppfylles, har enkeltpersonsforetaket regnskapsforpliktelser og må levere årsregnskap.

Selskaper har regnskapsforpliktelser hvis:

 • Selskapet har salgsinntekter på over 5 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte overstiger 5 årsverk
 • Selskapet har mer enn 5 deltakere
 • Selskapet har deltakere som er juridiske personer med begrenset ansvar

Bedrifter med begrenset regnskapsforpliktelser

Et enkeltpersonsforetak eller selskap med regnskapsforpliktelser har såkalt begrenset regnskapsforpliktelser hvis virksomheten oppfyller kriteriene for små bedrifter.

Krav for å bli definert som små bedrifter inkluderer:

 • Salgsinntekter under 70 millioner kroner
 • Balansesum under 35 millioner kroner
 • Færre enn 50 ansatte (målt som gjennomsnittlig årsverk)

Hvis virksomheten oppfyller disse kriteriene i to påfølgende år, faller den inn under definisjonen av små bedrifter, noe som betyr begrenset regnskapsforpliktelser.

I så fall kan årsregnskapet utarbeides basert på skatteoppgaven for årsresultatet og balansen, eventuelt med tilpasset tilleggsinformasjon.

Oppsummering:

 • Enkeltpersonsforetak og selskaper uten regnskapsforpliktelser – Trenger ikke å levere årsregnskap
 • Enkeltpersonsforetak og selskaper med regnskapsforpliktelser (små bedrifter) – Kan levere forenklet årsregnskap
 • Enkeltpersonsforetak og selskaper med regnskapsforpliktelser (store bedrifter) – Må levere årsregnskap på lik linje med selskaper

Viktig for bedriftseiere med flere selskaper i en gruppe

Morselskapet i en gruppe anses som en liten bedrift bare hvis hele gruppen oppfyller kravene.

For eksempel:

 • Hvis gruppen totalt har salgsinntekter over 70 millioner kroner, eller
 • Hvis gruppen har mer enn 50 ansatte i gjennomsnitt, eller
 • Hvis gruppen totalt har en balansesum over 35 millioner kroner

Hele gruppen faller da under reglene for store bedrifter. Morselskapet må levere årsregnskap.

Hvis gruppen ikke oppfyller disse kravene, har den begrenset regnskapsforpliktelser, og årsregnskapet kan utarbeides enklere.

Hvor skal arsregnskapet leveres?

Se en kort video om hvor enkelt det er å levere årsregnskap og skattemelding gjennom Ditt Regnskapsfirma. Selskaper må utarbeide årsregnskapet enten i et regnskapsprogram eller et årsoppgjørprogram og kan ikke håndtere dette manuelt på Altinn.

Enkeltpersonsforetak med regnskapsforpliktelser kan fortsatt levere manuelt, men Skatteetaten oppfordrer også disse bedriftene til å bruke regnskapsprogramvare.

Hvis du bruker ditt regnskapsfirma, kan du legge til en dedikert modul for årsregnskap (en egen versjon for selskaper og en egen versjon for enkeltpersonsforetak). Systemet vil automatisk generere årsregnskapet når du avslutter året. Du kan også levere det direkte fra regnskapsprogramvaren og unngå manuell inntasting på Altinn.

Frist for levering av arsregnskap

Det er tre faktorer som bestemmer når årsregnskapet må leveres, men siste frist er alltid 31. juli.

 • Årsregnskapet må være utarbeidet senest 6 måneder etter utløpet av regnskapsåret.
 • Regnskapet må godkjennes på generalforsamlingen eller tilsvarende organ.
 • Årsregnskapet må sendes inn senest én måned etter godkjennelsen på generalforsamlingen.

For de fleste bedrifter er det best å utarbeide årsregnskapet samtidig med skattemeldingen og bransjespesifikasjonen. På den måten er regnskapet klart, og med modulen for årsregnskap bruker du bare noen få museklikk for å fullføre det. Deretter kan du få det godkjent på generalforsamlingen og deretter sende det direkte til Skatteetaten gjennom Ditt Regnskapsfirma.

Legg igjen en kommentar